MIMI®-flapless - İmplantasyondaki minimal-invazif metodiği

Bizce favori gösterilen, periost koruyucu ameliyat metodiği MIMI®-Flapless klasik implantasyon yöntemleriyle ters düşmemektedir, aksine optimum bir tamamlama niteliğine sahiptir, tıpkı dahiliye alanındaki endoskopi ile 'Anahtar Deliği' Cerrahisi gibi. Uyulması gereken husus: İyi bir cerrah mümkün olduğu kadar atravmatik ameliyat edebilendir! İyi bir 'Miminolog', 'klasik', konvansiyonel kemik yapısı dahil ve augmentatif yöntemlerle çalışabilecek konumdadır. Tabii ki Champions® Ürünleri ile sadece klasik/konvansiyonel yöntemle çalışılabilir, yani standart açarak, fakat kapsamlı mukoperiost çözülmelerinden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır, çünkü -sistemden bağımsız olarak- bilindiği üzere iatrojen periost yaralanmaların dan sonra periimplanter besleme optimum sağlanmamaktadır. Champions®- İmplants, MIMI®-Flapless yöntemine göre ameliyat edebilen ve bunu tek ya da iki zamanlı olarak yapabilen nadir sistemlerden biri olmanın gururunu yaşamaktadır! Çok önemli bir diğer konu bizim için frezlerin tasarımıdır (bunlar Lemgo'da bizim verdiğimiz bilgilerle çok ünlü bir firmada üretilmektedir), çünkü sadece konik üç kenarlı frezerle hem kemik çıkarılabilir hem de kemikler "lateral yönde sıklaştırılabilir".

MIMI®- nin zafer alayı şu anda Champions®ı geliştiren Dr. Armin Nedjat tarafından 10 yıldır üstel ilerlemekte ve gittikçe daha fazla ülkede tanınmaktadır (ABD, Avrupa, Asya).

MIMI®-Flapless ne zamandan beri var?

MIMI®-Flapless 30 yıldır var! Kullanımı hasta açısından oldukça kolay olan "Anahtar Deliği Cerrahisi'nin en önemli özelliği, en son deliğin, asıl implant çapından daha dar tutulması ve en azından başlangıçta bir üç kenarlı Frezler (silindir başlı frezlerden arklı olarak) ile çalışılmasıdır. İmplantlara yönelik "Bağ dokusu benzeri sağaltım" gibi eski tezler ise, mukoza hücrelerinin küçük kemik kavitelerine muhtemelen sürüklenmesi veya kemik hücrelerinin kemik kompresyonu sebebiyle ölmesi sebebiyle son on yılda oldukça ikna edici biçimde çürütülmüştür. Delik(ler) ve implantasyonun kendisi çoğu zaman salt 'transgingival"dir, yani mukozadan geçirilir. MIMI® Yöntemiyle implantasyondaki gibi hastalar için genel olarak "diş çekilmesi" hoş bir prosedürdeğildir. Champions İmplant Sistemi'nin geliştiricisi ve VIP-ZM (İnovatif uygulamalar yapan diş hekimleri birliği) Başkanı Dr. Armin Nedjat, MIMI®-Flapless Yöntemini 1997 yılından bu yana implantolojiye standart bir yöntem olarak yerleştirmiştir!

MIMI®'de başarı tahmin oranlar nedir?

MIMI®-Flapless Başarı Tahminleri - doğru endikasyon, işlem ve protetik konseptte, 'KIV' (standartlara göre yapılan kesimler ve "açmalar") en azından eşdeğerlerine göre dünyadaki binlerce uygulayıcının görüşüne göre çok daha üstündür! "Anahtar Deliği Cerrahisi" sayesinde enfeksiyon olasılığı en aza indirilmektedir. Hasta işin orta noktasında yer alır, menfaatleri doğrultusunda alternatifler (ayrıca konvansiyonel izlenen yol hakkında da), riskler, maliyetler konusunda aydınlatılmaktadır ve güvenli & uzun vadeli optimum biçimde biyouyumlu protez restorasyonu gerçekleştirilir! Sadece MIMI®-Flapless Ameliyat Tekniği ile çoğu zaman kapsamlı augmentasyonların (kemik üst yapıları) önlenebilmesi çok ilginçtir. Örn. endirekt sinüs kaldırma işlemleri de özel bir teknik sayesinde ve yakl. 1,3 mm çaplı geniş delikler üzerinden yakl. 2-3 mm'lik kemik yüksekliğini oluşturabilmek için kendi kendine gerçekleştirilebilmesi de mümkündür. Ancak münferit hallerde bu tür kemik üstü yapılardan tamamıyla kaçınmak mümkün olmamaktadır. İyi bir tanı ve çözüm için, ameliyat öncesinde bir 3 boyutlu röntgen filmi DVT (az ışınlı dijital hacim tomografisi Maliyeti yaklaşık 150 Avro) gerekli olabilir. Ayrıca kalıp ile "rotası belirlenmiş implantasyonlar" da bir DVT tanısıyla gerçekleştirilebilir. Ve hasta olarak kapsamlı bilgi almaya ve riskler, alternatif seçenekler konusunda aydınlatılmaya hakkınız var.

MIMI®de genel olarak kemik üst yapılarından vazgeçilebilir mi?

NHayır, çünkü hiç bir şeyin (kemik yok) olmadığı yer minimal invazif olarak ameliyat da edilemez! Ama: Sadece MIMI®-Flapless Ameliyat Tekniği ile çoğu zaman bütünsel, kapsamlı augmentasyonların (kemik üst yapıları) önlenebilmesi çok ilginçtir. Örn. endirekt sinüs kaldırma işlemleri de özel bir teknik sayesinde ve yakl. 1,3 mm çaplı geniş delikler üzerinden yakl. 2-3 mm'lik kemik yüksekliğini oluşturabilmek için kendi kendine gerçekleştirilebilmesi de mümkündür. O zaman şundan vazgeçmemek gerekir: Münferit hallerde kemik üstü yapılarından MIMI®Yönteminde de de tamamıyla kaçınmak mümkün olmamaktadır. İyi bir tanı, planlama ve çözüm için, ameliyat öncesinde bir 3 boyutlu röntgen filmi DVT (az ışınlı dijital hacim tomografisi, maliyeti yakl. 150 Avro) gerekli olmaktadır. Üstelik bu sayede kalıp tekniği ile "rotası belirlenmiş implantasyonlar" da bir DVT tanısıyla gerçekleştirilebilir. Ve hasta olarak kapsamlı bilgi almaya ve riskler, alternatif seçenekler konusunda aydınlatılmaya hakkınız var.

Seramik implantlar MIMI®-Flapless için uygun mudur?

Son yıllda dental alanda çok ciddi ses getiren malzeme 'Zirkon'dur, aslında Zirkonyumdioksit, ZrO2! Ancak dikkat: Henüz 70'li yıllarda alüminyum oksit seramik implantlar kullanılmaktaydı, ancak bunlar yıllar sonra da kemiğe sabit bağlanmalarına rağmen devamlı kemik yükünden dolayı kırılmış veya çatlamıştır. Şu hususu bilmeniz gerekir: Metal ve alaşımlara göre seramik 'eskimektedir'! Zirkon, altı sene sonra dayanımının yarısını kaybetmektedir ve zirkon implantlarla henüz çok uzun soluklu deneyimler bulunmamaktadır. O nedenle birçok meslektaşıma dikkatli olmalarını önermekteyiz; malzeme tekniği açısından 4. dereceden titan steril bir malzemedir ve öyle kalacaktır, biyolojik-immünolojik en çok uyum sağlana ve diş implantları için en dayanıklı malzemedir, güncelleme tarihi 01.03.2011!

Funkcjonowanie i stosowanie implantów MIMI®

MIMI®, kemiğin kesinlikle kompresyonu kabul ettiği modern kemik fizyolojisi bilgisine dayanmaktadır, evet, hatta progresif kemik eğitimi de gerektirmektedir: Mümkün olduğu kadar diş eti sistematik açılmadan ve periost zedelemesi olmadan, transgingival olarak küçük boyutlu, hafif konik bir kemik deliği açılır, bundan daha büyük çaplı, hafif konik biçimli bir implant kontrollü güç ile "içe sıkıştırılır". Bu sayede etraftaki peri implanter kemik "lateral yönde sıkıştırılır" ve implant baştan itibaren "oseo entegre edilmiş olur".

Primer stabilite, acil restorasyon & hemen yüklenme

İmplant tedavisinin en önemli başarı kriterlerinden birisi genel olarak primer stabilitedir. Biz, suprakonstrüksiyonun implantasyondan sonraki ilk 3-12 gün içerisinde veya 4-8. haftadan itibaren mümkün olduğu kadar, ancak en azından kısmi bloklanarak yerleştirilmesine dikkat etmekteyiz, çünkü ameliyattan sonraki 2-8 hafta, implantların primer ve ikincil stabilitesi açısından en hassas dönemi oluşturmaktadır. Acil restorasyon o nedenle neredeyse her zaman mümkündür, nihai proteze derhal yüklenme ise çoğu zaman birçok bloklanmış abutment (dişler veya implantlar) ile mümkündür! Hasta, gerektiğinde diş hekimi/cerrah/hastane ile görüşerek buna karar verir! Tek parçalı Championslarda eski diş boşluğu hemen tedavi edilir ve gerektiğinde komşu dişlerle geçici olarak ve sekiz haftalığına komşu kuronların yan iç yüzeyleriyle "temassız" (yan ve ileri hareketlerde bile) bloklanarak, primer stabilite ikinci stabiliteye aktarılır. Özellikle de tek diş implantlarında ve tek parçalı implantlarda (başının diş etinden 3 mm taşması halinde) iyi bir hasta-işbirliği kaçınılmazdır. Genel olarak hasta geçicilerini ufak ufak zorlayarak alıştırma yapmalıdır: "Yemek yiyiniz ve ancak dilinizle ufaltabileceklerinizi ısırarak yiyiniz!" Geçici tek dişin kırılması, ameliyattan sonra 2-8 hafta içerisinde implantın dahi kaybedilmesine yol açar! O nedenle: Grafikleri anlayınız ve içselleştiriniz ve çalıştığınız restorasyonun başarına aktif katkıda bulununuz!


Geçici, intraoral, sementesiz ve geçici olarak sadece zirkon prep başlık (ya da sadece titan implant üzerine) biçimlendirilir ve yapıştırılır. "Sekiz hafta" bekleme süresinden sonra ancak temas dışı tıraşlanan geçici tekrar çıkarılır, kalıbı alınır ve en geç birkaç gün içerisinde kesin kuron semente ile sabitlenir.

MIMI®-Flapless niçin bu kadar mükemmel, başarılı ve neden implantasyon metodu olarak artarak, en çok tercih edilen metot olma yolundadır?

Çünkü komplikasyonlar neredeyse tümüyle engellenir, çünkü "kansız" ve doku oldukça korunarak çalışılmaktadır.


Komple implant yavaşça ve parmak ucu hissiyle daha küçük kemik kavitesine yerleştirilir. Öncelikle sadece manüel olarak, daha sonra kontrollü tork ile. Hasta için bu MIMI®-Flapless müdahalesi en fazla düşük bir kemik basıncı olarak hissedilir. Yoğunlaştırmalı implantasyonun başarısı ince tıklama sesiyle kontrol edilir, ve bloklayıcı acil yüklenim imkanı için "yeşil ışık" yakılır.

Uygun Zirkon ful seramik preparasyon başlıkları, semente ile tutturulabilir ama MIMI®-Flapless tedavisinin başarısı için illa gerekli değildir. Bunlar biz diş hekimlerine aynı seansta koruyucu yumuşak implantasyon uygulamasına, diş hekiminin preparasyonuyla semete ile yapıştırma sonrası implant araklıklarını dengeleme imkanı vermektedir.

Bu her zaman diş hekiminin hayaliydi: İmplant içeri ve izleyen tedavi doğal dişte olduğu gibi gerçekleştirilir... Kalıp alındıktan sonra bir geçici ve çoğu zaman bir "kapanış kaydı" alınır: Bu kayıt laboratuvara hastanın nasıl ısırdığı konusunda fikir vermektedir (Oklüzyon).

Diş teknisyeni de güdüğü kalıpta doğal bir diş gibi kontrol eder, döküm süper sert bir alçı ile gerçekleştirilir. Preparasyon sınırı bu sayede oldukça hijyenik ve aynı zamanda supragingival (diş eti alanı üzerinde) konumlanabilir. Dışa yönelik mikro hareketler (mümkün olanlar) bloklanan geçicilerle kesinlikle yapılmamalıdır ve hastayı da aktif işbirliğine zorlamaktadır: Sert maddeler ısırılmaz ve öğütülmez, süper ağız hijyeni gereklidir, gerekirse clorheksidin ile gargara yapılması fayda sağlayabilir.

MIMI®den sadece dört gün sonra bu hasta vakasında "kaide provası" yapılır. Kaide bir metal alaşımdan ele edilebilir ama mümkünse ilerideki işler için minyatür kalıp niteliği taşımalıdır.

İmplantlar (buradaki: Champions®) üzerinde gerilimsiz ve "pasif" fit" oturan kaide ile İkinci bir ısırma provasından sadece ilave dört gün sonrasında kesin yerleştirme işlemi gerçekleştirilir, bunun için de yine piyasadan temin edilebilen cam iyonomer semente kullanılmaktadır. Belirgin oklüzal tepeler - çatlamış engebe (ergenlerde olduğu gibi) artan yan hareketler sebebiyle - ve kesme kuvvetlerinden dolayı önlenmelidir.

Modern tıpta birçok şey mümkündür ama her şey gerekli ve makul değildir!